Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Diamantduif


Latijnse naam

Geopelia cuneata

Engelse naam

Diamond Dove

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde