Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Brandgans x Kolgans


Latijnse naam

Branta leucopsis x Anser albifrons

Engelse naam

Barnacle Goose x Greater White-fronted Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde