Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bonte Kraai


Latijnse naam

Corvus cornix

Engelse naam

Hooded Crow

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde