Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride eend


Latijnse naam

Anas spec. x Anas spec. / Aythya spec x Aythya spec

Engelse naam

hybrid Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde