Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kolgans


Latijnse naam

Anser albifrons

Engelse naam

Greater White-fronted Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde