Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Witgat


Latijnse naam

Tringa ochropus

Engelse naam

Green Sandpiper

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde