111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Porseleinhoen


Latijnse naam

Porzana porzana

Engelse naam

Spotted Crake

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde