Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Steenuil


Latijnse naam

Athene noctua

Engelse naam

Little Owl

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde