Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Huiszwaluw


Latijnse naam

Delichon urbicum

Engelse naam

Common House Martin

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie