Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ringtaling


Latijnse naam

Callonetta leucophrys

Engelse naam

Ringed Teal

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde