Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Brandgans x Canadese Gans


Latijnse naam

Branta leucopsis x Branta hutchinsii

Engelse naam

Barnacle Goose x Canada Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde