Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Oeverpieper


Latijnse naam

Anthus petrosus

Engelse naam

Eurasian Rock Pipit

Alle kaarten

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002