Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kuifduiker


Latijnse naam

Podiceps auritus

Engelse naam

Horned Grebe

Alle kaarten

Schattingen 2000-2002