Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nachtegaal


Latijnse naam

Luscinia megarhynchos

Engelse naam

Common Nightingale

Alle kaarten

Schattingen 2000-2002