Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nachtegaal


Latijnse naam

Luscinia megarhynchos

Engelse naam

Common Nightingale

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023