Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kleine Zilverreiger


Latijnse naam

Egretta garzetta

Engelse naam

Little Egret

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde