Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwartkop


Latijnse naam

Sylvia atricapilla

Engelse naam

Eurasian Blackcap

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde