111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Fluiter


Latijnse naam

Phylloscopus sibilatrix

Engelse naam

Wood Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde