111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Fitis


Latijnse naam

Phylloscopus trochilus

Engelse naam

Willow Warbler

Alle kaarten

Schattingen 2000-2002