Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Vuurgoudhaan


Latijnse naam

Regulus ignicapilla

Engelse naam

Common Firecrest

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023