111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Ibis


Latijnse naam

Plegadis falcinellus

Engelse naam

Glossy Ibis

Alle kaarten

Schattingen 2000-2002