Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Kraai


Latijnse naam

Corvus corone

Engelse naam

Carrion Crow

Alle kaarten

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023