Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Oostelijke Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser anser rubrirostris

Engelse naam

Greylag Goose rubrirostris