Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Oostelijke Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser anser rubrirostris

Engelse naam

Greylag Goose rubrirostris

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde