Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Europese Kanarie


Latijnse naam

Serinus serinus

Engelse naam

European Serin

Alle kaarten

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022