Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

canadese gans spec.


Latijnse naam

Branta canadensis / hutchinsii

Engelse naam

canada goose spec.

Alle kaarten

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002