Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nijlgans


Latijnse naam

Alopochen aegyptiaca

Engelse naam

Egyptian Goose

Alle kaarten

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002