Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Chileense Taling


Latijnse naam

Anas flavirostris

Engelse naam

Yellow-billed Teal

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde