Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Tafeleend


Latijnse naam

Aythya ferina

Engelse naam

Common Pochard

Alle kaarten

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen