Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwaan spec.


Latijnse naam

Cygnus spec.

Engelse naam

Swan spec.

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde