Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kuifeend


Latijnse naam

Aythya fuligula

Engelse naam

Tufted Duck

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde