Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nonnetje


Latijnse naam

Mergellus albellus

Engelse naam

Smew

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023