Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bruine Kiekendief


Latijnse naam

Circus aeruginosus

Engelse naam

Western Marsh Harrier

Alle kaarten

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002