111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Indische Gans x Brandgans


Latijnse naam

Anser indicus x Branta leucopsis

Engelse naam

Barnacle Goose x Bar-headed Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde