Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Indische Gans x Brandgans


Latijnse naam

Anser indicus x Branta leucopsis

Engelse naam

Barnacle Goose x Bar-headed Goose

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023