Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Canadese Gans x Soepgans


Latijnse naam

Branta canadensis x Anser anser forma domestica

Engelse naam

Canada Goose x Domestic Greylag Goose

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023