Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kwartel


Latijnse naam

Coturnix coturnix

Engelse naam

Common Quail

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde