Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waterhoen


Latijnse naam

Gallinula chloropus

Engelse naam

Common Moorhen

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023