Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Houtsnip


Latijnse naam

Scolopax rusticola

Engelse naam

Eurasian Woodcock

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde