Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grutto


Latijnse naam

Limosa limosa

Engelse naam

Black-tailed Godwit

Alle kaarten

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022