Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grutto


Latijnse naam

Limosa limosa

Engelse naam

Black-tailed Godwit

Alle kaarten

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023