Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Groenpootruiter


Latijnse naam

Tringa nebularia

Engelse naam

Common Greenshank

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023