Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Mantelmeeuw


Latijnse naam

Larus marinus

Engelse naam

Great Black-backed Gull

Alle kaarten

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022