Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zeekoet


Latijnse naam

Uria aalge

Engelse naam

Common Murre

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde