Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Turkse Tortel


Latijnse naam

Streptopelia decaocto

Engelse naam

Eurasian Collared Dove

Alle kaarten

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen