Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Turkse Tortel


Latijnse naam

Streptopelia decaocto

Engelse naam

Eurasian Collared Dove

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023