Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ransuil


Latijnse naam

Asio otus

Engelse naam

Long-eared Owl

Alle kaarten

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023