Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kauw


Latijnse naam

Coloeus monedula

Engelse naam

Western Jackdaw

Alle kaarten

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen