111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Huismus


Latijnse naam

Passer domesticus

Engelse naam

House Sparrow

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023