Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nijlgans


Latijnse naam

Alopochen aegyptiaca

Engelse naam

Egyptian Goose

Alle kaarten

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022